Kemfällning av fosfor i enskilt avlopp
————————————
Det smarta sättet

Fosforreduktion i avloppsvatten genom utfällning med hjälp av flockningsmedel är en etablerad metod med känd effekt, metoden klarar över 90% reduktion vilket gör att den klarar hög kravnivå för fosfor.

Lösningen är ett alternativ till traditionell fosforfälla med fördelen att den kan eftermonteras och är märkesoberoende vad gäller trekammarbrunn.

Vår egenutvecklade och patenterade utrustning för dosering använder signaler från hushållet som underlag för dosering tillsammans med förinställda värden, detta gör att dosering blir noggrannare och resultatet bättre. Funktionen är unik och förhindrar bland annat effektivt överdosering.

Vi installerar, underhåller och levererar rikstäckande, till fasta priser.