Priser

 

Utrustning
Startpaket för fastighet med 2 WC 10.795 kr/st
1 st dynamiQ, doseringsenhet, 1 st Z-Wave Controller,
2 st Toalettsensor, Programmering, Installation, inkl.
installationsmaterial, Driftsättning
 
Tillbehör, dynamiQ 
Toalettsensor, för extra toalett 795 kr/st
Batteri, CR123A för sensor 79 kr/st
Extender, för räckviddsförbättring 299 kr/st
Serviceavtal, ”på-platsen”-service, 1 år 1 995 kr/st
Serviceavtal, ”på-platsen”-service, 3 år 1 2.495 kr/st
Servicebesök, utan serviceavtal 1 1.295 kr/st
Robota NK-1, dränkpump för förbättrad inblandning av fällningskemikalie 2.295 kr/st
Fällningsmedel 
PAX21, flockningsmedel, 20Kg (ca 15 liter) 795 kr/st
PAX21, flockningsmedel, 33Kg (ca 25 liter) 995 kr/st
Övrigt 
Provtagning med analys av avloppsvatten 3 295 kr/st
Geografiskt tillägg, Zon 1 4 1.000 kr/st
Geografiskt tillägg, Zon 2 5 2.000 kr/st
Geografiskt tillägg, Zon 3 6 3.000 kr/st

 

1) Geografiskt tillägg kan förekomma.
2) Garanti och service enligt aktuell tillverkares för tillfället gällande villkor.
3) Förutsätter tecknat serviceavtal, provtagning med analys gäller för fosfathalt och pH-värde. Provtagning sker vid samtidig leverans av flockningsmedel.
4) Zon 1, omfattar Västernorrland och Dalarna
5) Zon 2, omfattar Norrland, Västerbotten samt Jämtland
6) Zon 3, omfattar Gotland

Priser giltiga tillsvidare fr o m 2018-09-28.