Reduktion av fosfater (fosfor) i enskilt avlopp

Vårt fokus är att erbjuda bra och prisvärda lösningar för fosforfällning för enskilt avlopp med slamavskiljare (trekammarbrunn) och efterpolering i form av markbädd eller infiltration. Fosforreduktion i avloppsvatten genom utfällning med hjälp av fällningskemikalie är en etablerad metod med känd effekt, metoden klarar över 90% reduktion vilket gör att den klarar hög kravnivå för fosfor förutsatt att dosering och inblandning sker korrekt.

Våra lösningar är märkesoberoende vad gäller slamavskiljare och så länge den är godkänd av miljökontoret så spelar slamavskiljarens ålder ingen roll. Lösningen är designad för att kunna eftermonteras till befintliga avlopp men fungerar lika vid helt nygjorda anläggningar.

Vår egenutvecklade och patenterade utrustning för dosering använder signaler från händelser i hushållet som underlag för dosering vilket gör att dosering blir noggrannare och resultatet bättre – Detta utan t ex inställningar för antal personer!

Vi installerar och driftsätter rikstäckande, till fasta priser. Vi erbjuder även serviceavtal.