Övertagande av avtal, statiQ/statiQ+

 1. Härmed övertas avtal om tjänst för reduktion av fosfor i enskilt avlopp från tidigare fastighetsägare, övertagande part accepterar enligt vid var tid gällande allmänna villkor från effluxiQ AB, org.-nr. 556820-9059, med adress Box 215, 191 23 Sollentuna (kallat "Leverantören"). Fastighetsägaren intygar att alla uppgifter givna nedan är korrekta.
  effluxiQ AB, org.-nr. 556820-9059, med adress Box 215, 191 23 Sollentuna (kallat "Leverantören") och Fastighetsägaren avtalar efter genomgång av förutsättningar om tillfälle för installation. Godkännande från kommunens miljökontor krävs, fastighetsägare har ansvar för detta.
 2.  
 3. Fastighetsägare
 4. Förnamn(*)
  Ange ditt förnamn.
 5. Efternamn(*)
  Ange ditt efternamn.
 6. Personnummer(*)
  Du måste ange personnummer.
 7. Adress(*)
  Ange adress.
 8. Postnummer(*)
  Ange postnummer
 9. Ort(*)
  Ange ort
 10. E-post(*)
  Ange en giltig epostadress.
 11. Hem-telefon(*)
  Ange hem-telefon.
 12. Mobil-telefon(*)
  Ange mobil-telefon.
 13.  
 14. Hushållet
 15. Installationsadress
  Invalid Input
 16. Om annan adress
  Invalid Input
 17. Fastighets-beteckning(*)
  Ange fastighetsbeteckning.
 18. Boende i hushållet(*)
  Välj hur många som bor i hushållet.
 19.  
 20.  
 21. Övrigt
 22. Övrig information/meddelande
  Ange övrig information eller meddelande.
 23. Allmänna villkor och samtycke(*)
  Du måste godkänna de Allmänna villkoren
 24. Spamskydd(*)
  Ogiltig inmatning

 25. (*) Obligatoriska fält