Övertagande av avtal, statiQ/statiQ+

Övertagande av avtal

Härmed övertas avtal om tjänst för reduktion av fosfor i enskilt avlopp från tidigare fastighetsägare, övertagande part accepterar enligt vid var tid gällande allmänna villkor från effluxiQ AB, org.-nr. 556820-9059, med adress Box 215, 191 23 Sollentuna (kallat "Leverantören"). Fastighetsägaren intygar att alla uppgifter givna nedan är korrekta.
effluxiQ AB, org.-nr. 556820-9059, med adress Box 215, 191 23 Sollentuna (kallat "Leverantören") och Fastighetsägaren avtalar efter genomgång av förutsättningar om tillfälle för installation. Godkännande från kommunens miljökontor krävs, fastighetsägare har ansvar för detta.
 
Föregående fastighetsägare
Du måste ange föregående ägares namn
Du måste ange föregeånde ägares kundnummer
 
Fastighetsägare
Ange ditt förnamn.
Ange ditt efternamn.
Du måste ange personnummer.
Ange adress.
Ange postnummer
Ange ort
Ange en giltig epostadress.
Ange hem-telefon.
Ange mobil-telefon.
 
Hushållet
Invalid Input
Invalid Input
Välj hur många som bor i hushållet.
 
 
Övrigt
Ange övrig information eller meddelande.
Du måste godkänna de Allmänna villkoren
Ogiltig inmatning

(*) Obligatoriska fält