Installation

För att ge bäst möjliga förutsättningar och för att undvika oönskade bieffekter är det viktigt att installation utförs rätt, med detta menas på rätt plats i fastighetens rörsystem. Stället där man ansluter ska ha frekvent och rikligt vattenflöde, ”torra” delar av rörsystemet är inte aktuella. På bilden nedan är markerat med en gul cirkel lämpligt läge för anslutning av dosering, det betyder att efter vattenlås under diskbänk eller till utgående rör i det fall en källare finns har bra förutsättningar.

Installation

Vid plats för installation skall el-uttag (230V) finnas för anslutning av doseringspump, fastighetsägaren ansvarar för detta. effluxiQ AB utför inte elinstallationer.

Vid placering i skåp under diskbänk är det viktigt att detta inte är i form av utdragshylla, en sådan hylla klarar inte vikten av dunken med fällningskemikalie. Är köksinredningen sådan måste placering av dunk ske på annan plats vilket kräver anpassning i form av snickeriarbete eller håltagning i vägg. effluxiQ AB utför inte snickeriarbeten eller håltagning i vägg.

Dunk och doseringsutrustning skall placeras i samma nivå +/- 50cm.

I förekommande fall rekommenderas barnsäkring av plats för dunk med fällningskemikalie.