Ladda ner dokument

dynamiQ produktblad  Allmanna villkor 2017 effluxiq   
Produktblad Allmänna villkor för dynamiQ  
       
skötselinstruktion  säkerhetsdatablad   
Skötselinstruktion,
avtalets omfattning
Säkerhetsdatablad, PAX21  

Övriga dokument

Villkor för tjänsten statiQ/statiQ+
För dig som är kund och har tjänsten statiQ/statiQ+ hittar du gällande allmänna villkor här. För allmänna villkor gällande produkten dynamiQ, se ovan. Tjänsten statiQ finns bara för kunder som har befintliga avtal på detta. Det är inte möjligt att teckna nytt avtal för statiQ/statiQ+.