Doseringsenhet för kemfällning i enskilt avlopp

dynamiQ | statiQ recycled

dynamiQ

dynamiQ - doseringsenhet med dynamisk dosering!

Produkten dynamiQ från effluxiQ AB är en doseringsutrustning under effluxiQs patent för styrning av dosering och har unik funktionalitet. Lösningen är baserad på Z-Wave som är en standard för kommunikationsteknik. Detta ger både nya funktioner och hög flexibilitet.

Det unika med denna utrustning är att den doserar efter faktisk belastning, den doserar vid varje gång en toalett använts – Inte efter ett antagande om närvaro och belastningsprofil. Det gör att doseringen blir mer exakt och resultatet bättre.

Historiskt är doseringsenheter för kemfällning tidsstyrda vilket gör att avvikelser sker från rätt dosering mot aktuell belastning på grund av att närvaro och personprofil inte är likadan varje dygn över året. Att ha en sensor på WC-stolen som känner av varje enskild spolning och trådlöst skickar den signalen till en controller-enhet som i sin tur startar en doseringsenhet ger dosering som följer användandet och inställningar på ”antal personer” behövs inte.Lösningen går även att ansluta till bredbands-router, då möjliggörs funktioner för fjärrövervakning utan komplettering. Övervakning kan antingen t ex ske genom tjänsteleverantör som är uppkopplad eller att man själv har en web-sida i dator eller en app i smartphone. Det går att skapa varningsmeddelanden till antingen mail eller SMS för notifiering av t ex ”lågt batteri” och ”lite kvar i dunk”.

Att lösningen är uppdelad på flera enheter (sensor, controller och doseringsenhet) ökar flexibilitet vid installation och doseringsutrustningen blir väldigt kompakt. Eftersom kommunikationstekniken bygger på internationell standard och det finns flera företag som tillverkar och säljer plattformskomponenter finns det stor frihet och flexibilitet att anpassa och komplettera en plattform för att klara särskilda krav. Främst kan räckviddsförstärkning för den trådlösa kommunikationen vara ett område som erbjuder nya möjligheter, särskilt om man har flera toaletter i en större byggnad.

Lösningen går även att ansluta till bredbands-router om sådan finns, då möjliggörs funktioner för fjärrövervakning utan komplettering. Övervakning kan t ex ske genom tjänsteleverantör som är uppkopplad eller att man själv har en web-sida i dator eller en app i smartphone. Det går att skapa varningsmeddelanden till antingen mail eller SMS för notifiering av t ex ”lågt batteri” och ”lite kvar i dunk”.

Anslutning sker före slamavskiljare på en plats med rikligt och frekvent flöde av vatten, konsultera sakkunnig vid tveksamheter. Enheten är avsedd att användas i hushåll och hushållsliknande installationer.

Kommunikationstekniken dynamiQ använder är Z-Wave, för mer information kan ni besöka www.zwavealliance.org.

 

Tekniska specifikationer
Mått
(B * H * D)
120x190x60 mm  
Strömförsörjning    24 VDC  

 

statiQ Recycled

Med denna produkt erbjuder vi en enkel doseringslösning för reduktion av fosfater i enskilt avlopp, den är delvis byggd av återanvända delar och det är därför den heter ”recycled” – ”Återanvänd”, endast i begränsat antal!

Det som gör att vi beskriver den här produkten som ”enkel” är för att den är tidsstyrd, den tar alltså inte hänsyn till varken faktisk belastning eller ens mängd förbrukat vatten i hushållet. Doseringen blir alltså trubbig och fungerar egentligen bara vid stabila förhållanden förutsatt att den är rätt inställd, vid frånvaro mer än enstaka dag får man stänga av den för att vid återkomst starta den igen för att undvika överdosering.

De delar som är återanvända är pumpen i lösningen samt styrkortet, dessa är noggrant genomgångna, rengjorda och testade. Vi ger 3 års produktgaranti, inskicksservice gäller.

Pris: 4.995 kr inkl moms, installation och driftsättning ingår.