Doseringsenhet för kemfällning i enskilt avlopp

dynamiQ Recycled

dynamiQ - doseringsenhet med dynamisk dosering!

Produkten dynamiQ Recycled från effluxiQ AB är en doseringsutrustning under effluxiQs patent för styrning av dosering och har unik funktionalitet. Lösningen är baserad trådlös kommunikation mellan ingående enheter, detta ger både nya funktioner och hög flexibilitet. Produkten har även WiFi-funktionalitet för fjärrhantering (förutsätter WiFi hos kund och att den är ansluten).

Det unika med denna utrustning är att den doserar efter faktisk belastning, den doserar vid varje gång en toalett använts – Inte efter ett antagande om närvaro och belastningsprofil. Det gör att doseringen blir mer exakt och resultatet bättre.

Historiskt är doseringsenheter för kemfällning tidsstyrda vilket gör att avvikelser sker från rätt dosering mot aktuell belastning på grund av att närvaro och personprofil inte är likadan varje dygn över året. Att ha en sensor på WC-stolen som känner av varje enskild spolning och trådlöst skickar den signalen till en controller-enhet som i sin tur startar en doseringsenhet ger dosering som följer användandet och inställningar på ”antal personer” behövs inte.Lösningen går även att ansluta till bredbands-router, då möjliggörs funktioner för fjärrövervakning utan komplettering. Övervakning kan antingen t ex ske genom tjänsteleverantör som är uppkopplad eller att man själv har en web-sida i dator eller en app i smartphone. Det går att skapa varningsmeddelanden till antingen mail eller SMS för notifiering av t ex ”lågt batteri” och ”lite kvar i dunk”.

Att lösningen är uppdelad på flera enheter (sensor, controller och doseringsenhet) ökar flexibilitet vid installation och doseringsutrustningen blir väldigt kompakt. Eftersom kommunikationstekniken bygger på internationell standard och det finns flera företag som tillverkar och säljer plattformskomponenter finns det stor frihet och flexibilitet att anpassa och komplettera en plattform för att klara särskilda krav. Lösningen går även att ansluta till bredbands-router om sådan finns, då möjliggörs funktioner för fjärrövervakning utan komplettering. Övervakning kan t ex ske genom tjänsteleverantör som är uppkopplad eller att man själv har en web-sida i dator eller en app i smartphone. Det går att skapa varningsmeddelanden till antingen mail eller SMS för notifiering av t ex ”lågt batteri”. Anslutning av doseringsenhet sker före slamavskiljare på en plats med rikligt och frekvent flöde av vatten, konsultera sakkunnig vid tveksamheter. Enheten är avsedd att användas i hushåll och hushållsliknande installationer.

dynamiQ Recycled är delvis byggd med återanvända komponenter, dessa komponenter är noggrant genomgånga och renoverade. Detta hjälper oss att hålla ner priset samtidigt som det är ett miljö-initiativ. För att visa hur mycket vi tror på produkten och kompnenterna ger vi 3 års garanti och service-avtal för kostnadsfri service på plats för ett år ingår, man kan välja att komplettera med 2 år för totalt 3 år.

Kommunikationstekniken dynamiQ använder är Z-Wave, för mer information kan ni besöka www.zwavealliance.org.

 

 

Tekniska specifikationer
Mått
(B * H * D)
120x190x60 mm  
Strömförsörjning    24 VDC