Priser

 

Utrustning
Startpaket för fastighet med 2 WC 10.795 kr/st
1 st dynamiQ, doseringsenhet, 1 st Z-Wave Controller,
2 st Toalettsensor, Programmering, Installation, inkl.
installationsmaterial, Driftsättning
 
Tillbehör, dynamiQ 
Toalettsensor, för extra toalett 795 kr/st
Batteri, CR123A för sensor 79 kr/st
Extender, för räckviddsförbättring 299 kr/st
Serviceavtal, ”på-platsen”-service, 1 år 1 995 kr/st
Serviceavtal, ”på-platsen”-service, 3 år 1 2.495 kr/st
Servicebesök, utan serviceavtal 1 1.295 kr/st
Robota NK-1, dränkpump för förbättrad inblandning av fällningskemikalie 2.295 kr/st
Fällningsmedel 
PAX21, flockningsmedel, 20 kg (ca 15 liter) 795 kr/st
PAX21, flockningsmedel, 3-pack 20 kg (ca 3 x 15 liter) 1.775 kr/st
Övrigt 
Geografiskt tillägg, Zon 1 3
1.000 kr/st
Geografiskt tillägg, Zon 2 4 2.000 kr/st

 

1) Geografiskt tillägg kan förekomma. Avtal tecknas vid köptillfället. Permanent fastlandsförbindelse för bil förutsätts.
2) Garanti och service enligt aktuell tillverkares för tillfället gällande villkor.
3) Zon 1, omfattar Västernorrland och Dalarna. Permanent fastlandsförbindelse för bil förutsätts.
4) Zon 2, omfattar Norrland, Västerbotten samt Jämtland. Permanent fastlandsförbindelse för bil förutsätts.

Priser giltiga tillsvidare fr o m 2020-09-28.